Điều chính giá bán Sản phẩm Caryn – Ongbamart

Điều chính giá bán Sản phẩm Caryn

Thông báo vì đầu vào bên hãng bỉm Caryn tăng nên các sản phẩm của Caryn tăng giá. Sau khi bên Hãng điều chỉnh giá đã vượt mức giá bán hiện tại của Siêu thị nên buộc lòng Ongbamart phải điều chỉnh giá. Xin quý khách hàng thông cảm.

Xin trân thành cảm ơn!


Bài Viết Mới

params.svg
Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
HOTLINE:0908869569